www.mxdraw.com
内容索引主面
前一个向上下一个
McDbTextStyleTable 类

数据库的文字样式表

C++
class McDbTextStyleTable : public McDbSymbolTable;

McDbSymbolTable.h

例如:得到所有的文字样式

  void GetAllTextStyle()
  {
    // 读方式打开文字样表
    McDbTextStyleTablePointer spTextStyleTable(acdbCurDwg(),McDb::kForRead);
    if(spTextStyleTable.openStatus() != Mcad::eOk)
      return;

    // 创建一个遍历器,准备遍历块表

    McDbTextStyleTableIterator* pIterator = NULL;
    spTextStyleTable->newIterator(pIterator);

    if(pIterator == NULL)
      return;
    // 把遍历器的指针交给智能指针管理
    std::auto_ptr<McDbTextStyleTableIterator> spIterator(pIterator);

    // 遍历所有记录

    for(;!pIterator->done();pIterator->step())
    {
      McDbObjectId id;
      pIterator->getRecordId(id);

      // 读方式打开记录
      McDbObjectPointer<McDbTextStyleTableRecord> spTextStyleRec(id,McDb::kForRead);
      if(spTextStyleRec.openStatus() != Mcad::eOk)
        continue;
      LPCTSTR pszName = NULL;
      spTextStyleRec->getName(pszName);

      CString sT;
      sT.Format(_T("发现文字样式名:%s"),pszName);
      AfxMessageBox(sT);
    }
  };

例如:添加文字样式

  McDbObjectId AddTextStyle1(MxDraw::MXDRAWOCXHANDLE m_hDrawOcx,
                LPCTSTR pszName, LPCTSTR pszFileName, 
                LPCTSTR pszBigFontFileName, DOUBLE dXScale)
  {
    CString sName(pszName);
    if(sName.IsEmpty() )
      return McDbObjectId::kNull;

    CString sFileName(pszFileName);
    if(sFileName.IsEmpty() )
      return McDbObjectId::kNull;

    CString sBigFontFileName(pszBigFontFileName);
    if(sBigFontFileName.IsEmpty() )
      return McDbObjectId::kNull;

    if(dXScale < 0.1)
      dXScale = 1.0;    {
      McDbTextStyleTableRecordPointer spTextTabRec(sName,
        MxDraw::GetDatabase(m_hDrawOcx),McDb::kForRead);
      if(spTextTabRec.openStatus() == Mcad::eOk)
      {
        // 控件内已经有该名称的文字样式。

        return McDbObjectId::kNull;
      }
    }

    McDbTextStyleTablePointer spTextStyleTable(MxDraw::GetDatabase(m_hDrawOcx),AcDb::kForWrite);
    if(spTextStyleTable.openStatus() != Acad::eOk)
    {
      return McDbObjectId::kNull;
    }

    McDbTextStyleTableRecord* pRecord = new McDbTextStyleTableRecord;
    pRecord->setName(sName);
    pRecord->setFileName(sFileName);
    pRecord->setBigFontFileName(sBigFontFileName);
    pRecord->setXScale(dXScale);

    spTextStyleTable->add(pRecord);

    McDbObjectId recId = pRecord->objectId();
    pRecord->close();

    return recId;
  }

  McDbObjectId AddTextStyle2(MxDraw::MXDRAWOCXHANDLE m_hDrawOcx,
                LPCTSTR pszName, LPCTSTR pszTrueTypeFontName,
                DOUBLE dXScale)
  {
    CString sName(pszName);
    if(sName.IsEmpty() )
      return McDbObjectId::kNull;
    CString sTrueTypeFontName(pszTrueTypeFontName);
    if(sTrueTypeFontName.IsEmpty() )
      return McDbObjectId::kNull;

    if(dXScale < 0.1)
      dXScale = 1.0;
    {
      McDbTextStyleTableRecordPointer spTextTabRec(sName,
        MxDraw::GetDatabase(m_hDrawOcx),McDb::kForRead);
      if(spTextTabRec.openStatus() == Mcad::eOk)
      {
        // 控件内已经有该名称的文字样式。

        return McDbObjectId::kNull;
      }
    }

    McDbTextStyleTablePointer spTextStyleTable(MxDraw::GetDatabase(m_hDrawOcx),AcDb::kForWrite);
    if(spTextStyleTable.openStatus() != Acad::eOk)
    {
      return McDbObjectId::kNull;
    }

    McDbTextStyleTableRecord* pRecord = new McDbTextStyleTableRecord;
    pRecord->setName(sName);
    pRecord->setFont(sTrueTypeFontName, Mdesk::kFalse, 
      Mdesk::kFalse, DEFAULT_CHARSET, DEFAULT_PITCH | FF_SWISS);

    pRecord->setXScale(dXScale);
    spTextStyleTable->add(pRecord);

    McDbObjectId recId = pRecord->objectId();

    pRecord->close();

    return recId;
  }
  // 使用代码
  // 增加一个shx字体样式
  AddTextStyle1 (MxDraw::GetCurOcxHandle(),_T("MyTextStyle"), _T("italicc.shx"), _T("gbcbig.shx"), 0.7);

  // 增加一个TrueType字体样式
  AddTextStyle2 (MxDraw::GetCurOcxHandle(),_T("MyTrueTypeStyle"), _T("黑体"), 0.7);
Copyright (c) 2010. All rights reserved.
你认为该帮助怎么样? 发送反馈信息!