www.mxdraw.com
内容索引主面
前一个向上下一个
McDbText 类

单行文字类型

C++
class McDbText : public McDbEntity;

dbents.h

例如:中中对齐绘制文字例程

  AcDbObjectId
  CDrawTable::AddToModelSpace(AcDbEntity* pEntity,AcDbDatabase* pDatabase)
  {
    AcDbObjectId objId; 
    AcDbBlockTableRecordPointer spBlkRec(ACDB_MODEL_SPACE,pDatabase,AcDb::kForWrite);
    if(spBlkRec.openStatus() != Acad::eOk)
      return AcDbObjectId::kNull;
    spBlkRec->appendAcDbEntity(objId, pEntity);
    pEntity->close();
    return objId;
  }
  AcDbObjectId CDrawTable::DrawMCText(AcGePoint3d pt,const CString& sTxt,double dTextHeight,AcDbDatabase* pDatabase)
  {
    AcDbText *pText = NULL;
    pText = new AcDbText;

    pText->setHorizontalMode(AcDb::kTextCenter);
    pText->setVerticalMode(AcDb::kTextVertMid);
    pText->setPosition(pt);
    pText->setAlignmentPoint(pt);
    pText->setTextString(sTxt);
    pText->setHeight(dTextHeight );
    pText->setColorIndex(MrxDbgUtils::kGreen);
    return AddToModelSpace(pText,pDatabase);
  }
Copyright (c) 2010. All rights reserved.
你认为该帮助怎么样? 发送反馈信息!